søndag den 26. maj 2013

Tågen letter!

Forleden formiddag sad jeg koncentreret og arbejdede på mit kontor i Aarstiderne på Krogerup Avlsgård. Maj måned viser sig fra sin smukkeste side med udsigten til havens kæmpestore gamle blomstrende kirsebærtræ, nyplantede æbletræer, grønsagsmarken, vores bølgende store marker og bagved det hele de gamle ege, skovene og Øresund. Ejendommen omkranses af ren natur, af skove og har en beliggenhed, som for enhver økolog er misundelsesværdig.
Under arbejdet sniger der sig en sær fornemmelse ind, som pludselig manifesterer sig som en umiskendelig lugt, der ikke er til at tage fejl af. Nemlig lugten af den pesticidsprøjtning, som efterlader sine systematiske spor i det danske landbrugslandskab. Først kunne jeg ikke placere lugten, det ville simpelthen ikke indfinde sig i min bevidsthed. Det var som at blive fanget i en løgn. Jeg ville ha’ forsvoret, at det kunne ske. På trods af at der må være et sted mellem ½ og 1 km til nærmeste konventionelle nabomark, og på trods af skovens skærmende værn, så flytter tågerne med de kemiske aerosoler sig med vind og opadgående luftstrømme og ender i mine næsebor. Det er velkendt at pollen og svampesporer flytter sig mange hundrede kilometer, ja endda på tværs af Nordsøen. Det er mindre diskuteret, at landbrugets brug af kemikalier ikke begrænser sig til den mark, hvor de er beregnet på at lande.
Før jeg blev formand for Økologisk Landsforening, ville jeg ikke et sekund ha’ spekuleret over andet end at fare i blækhuset og beskrive min harme over, at jeg som økologi og den danske natur ikke kan vælge at slippe for kemien. Jeg ville vide, at jeg kunne risikere en vanskelig diskussion med fagfolk om, at selvom man kan lugte sprøjtetågerne, så er koncentrationen så lille, at det er ganske ufarligt. Og jeg ville uden omsvøb argumentere med, at uanset at den samlede nationale ekspertise ville forsøge at overbevise mig om det modsatte, så er jeg ikke i tvivl om at det ikke er i orden, og at det har en virkning hos naboer endda mange kilometer væk, i naturen og i det globale økosystem, som ikke skelner mellem økologer eller andre.
Nu har jeg imidlertid fået kasketten på og tænker lidt anderledes over, hvordan jeg skal argumentere. Blandt andet er jeg udmærket vidende om, at naboerne ude på landet skal kunne omgås med venlighed, med respekt og med den åbenhed, der gør, at man demokratisk set og som medmennesker kan rumme hinandens forskelligheder. Med andre ord så vil ethvert forsøg på at kridte banen op og ta’ bladet fra munden være dømt til at udfordre de gode naboskaber og venskaber. Ingen har lyst til at blive udstillet. Derfor skal jeg vare min mund.

Men det duer ikke. Vi lever netop i et demokratisk land, og det er afgørende vigtigt at tingene kan siges og diskuteres ud over det personlige plan. Min farfar var for mere end 100 år siden skolelærer på Asnæs med hest og 4 tdr land og radikal. Han blev anset for at være fuldstændig rabiat og illoyal overfor landbruget. Fordi han var radikal og kæmpede husmændenes sag. Jeg tror ingen kan være i tvivl om, at alle tider har brug for sine kritikere. Og gårdsdagens kritik er nutiden hverdag.
Med andre ord, så er der noget rygende galt, hvis vi som økologer ikke kan tillade os at ha’ en mening og lufte den offentligt om noget som vedkommer os alle. Vi skal kunne tillade os at udtale vores velbegrundede frygt for landbrugskemikalierne. Kunder, borgere og forbrugere forventer det, og samfundet kan ikke fungere uden diskussionen.
Kornmarken i maj
 Vi har med vores økologiske praksis et dybtfølt ønske om at vise, at landbrug kan drives og fødevarer fremstilles forsvarligt uden brug af pesticider. Men det er uhyre vanskeligt at kommunikere vores praksis, hvis vi er afskåret fra at diskutere vores syn på den praksis, hvor pesticiderne anvendes.
Diskussionen skal fjernes fra det personlige og gøres politisk. Så er det ikke en personlig kritik men politisk begrundet, hvorfor vi i vores land eksempelvis arbejder intensivt for at den offentlige bespisning bliver økologisk, og at indvinding af drikkevand i højere og højere grad vil ske i områder, hvor arealerne drives økologisk.
Og med et lidt mere afslappet forhold til at diskutere offentligt, kan det måske også lykkes at gøre det nemmere naturligt, tvangfrit og lystbetonet at tage skridtet og omlægge sit landbrug. Og det bliver endnu mere logisk at købe den øko-logiske kasse.


Landbrug er per definition et kompromis med at lade landet springe i natur. Landbrug er et indgreb i det naturlige. Men der er grænser for hvordan. Og grænserne skal diskuteres løbende, både i egne øko-rækker og i og med landbruget som helhed. Så kan tågerne lette!

mandag den 13. maj 2013

Havregryn i pilleform?


Havregryn er kommet for at blive. Der spises stadigt store mængder, og der er to glade budskaber.
Det ene er at havregryn har rigtigt meget godt at byde på i vores ernæring og så mætter de. Og så kan de spises på utallige måder og stadig smage godt. I min lille verden elsker mine børn, når jeg vækker dem med let ristede havregryn til deres gode morgen-yoghurt.
Det andet glade budskab er, at mere end 40 % af de gryn vi spiser, er økologiske. Det er Danmarks økologiske topsælger. Og hvorfor mon det? Måske fordi vi er så tæt på råvaren, kornet og havrens bjældeklang. Og der har været perioder, som stadig huserer i forbrugernes bevidsthed, hvor det konventionelle landbrug havde en omgang med kemikalier i kornet, som ikke var så heldig. Og hvordan er det lige nu?

I en kæmpe annonce indrykket med stor tydelighed af Landbrug & Fødevarer i (set i Weekendavisen) anprises havregrynene. I annoncen (se den her) er der et billede af et væltet pilleglas, hvor nogle fede grovvalsede gryn vælter ud. Og teksten handler om, hvordan landbruget arbejder på at få det gode i havregryn ned i pilleform, så man kan spise tre skefulde i stedet for, ja hvad? Teksten er fuldstændig kryptisk, og det er først ved læsning med en lup, at jeg ser at der står med miniskrift i nederste hjørne, at det handler om, at vi skal ha 3 g beta-glukaner om dagen og i øvrigt skal spise sundt og varieret.
Det sidste er så sandt så sandt, og stod det til mig, så kunne vi passende indrykke daglige muntre reklamer, der handler om sundt og varieret, og så ellers gå i gang med den store folkeopdragelse, som handler om at forklare, hvad der menes med sundt og med varieret.
Men det er jo ikke det der er budskabet i annoncen, men derimod noget underligt ubevidst med, at vi kan opnå sundheden ved at ta’ piller, og at landbruget forsker for at skabe en super-havre, som må betyde at vi kan spise meget mindre og alligevel være sunde. Der er noget rav, ruskende galt i L&F’s budskab.

Vi spiser af følgende grunde: Fordi de daglige måltider er festlige, sociale højdepunkter (!), fordi mad i sig selv er et af tilværelsens fundamentale måder at blive tilfreds og glad på (!), fordi mad er forudsætningen for at leve sundt (!) og endelig fordi vi jo ikke kan leve uden at få mad.
Årtusinders visdom har skabt vores kulturplanter og husdyr, også så de opfylder alle de behov, jeg lige har forklaret. Og til denne visdom hører alt det, som er så uhyre vanskeligt at ta’ i pilleform, nemlig at det er i samspillet mellem den gode dyrkning, sæson og friskhed, tilberedelsen og samværet, at madens dybe sundhedsmæssige virkning skal forstås. Det er her vi skal ’annoncere’, ikke mindst fordi pilleriet er en alvorlig trussel mod netop vores sundhed.

I disse dage er der en meget markant medie-diskussion om danskernes pillemisbrug. Her handler det især om smertestillende medicin og psykofarmaka. Der håndkøbes og udskrives piller i et omfang, som aldrig tidligere. Vi er en nation af lidende mennesker. Og behandlingen er flere piller! Det er sort middelalder. Og Gud-hjælpe-mig om ikke L&F netop skriver: ”Fremtiden ser ikke så sort ud mere”!
Det er fuldkommen gak, at vi ikke kan tage skeen i egen hånd og finde ud af at skabe psykiske rammer, gode måltider osv., som skaber de nødvendige betingelser om det gode liv. Vi er endt som ofre.
Som økologer tager vi skeen i egen hånd, vi arbejder intenst på at udfase medicinforbruget til dyrene, vi har afskaffet pesticiderne i plantedyrkningen, vi insisterer på at jorden skal fodres med naturgødning i stedet for piller af kunstige næringsstoffer. Vi tænker i helheder, fordi vi med årtusinders sunde fornuft i ryggen ved, at det i langt højere grad er alle relationerne i de systemer, vi selv er en del af, og ikke deres bestanddele, der har betydning.
Hvis dette er lidt svært at forstå, så tænkt på to der danser godt sammen. Når det virker, kan det ikke forklares med noget som helst af alt det, der kan måles og vejes, det handler om alt hvad de to levende væsner rummer af muligheder for fysisk bevægelse, musisk indføling, erfaring, træning, kultur og indbyrdes kontakt. Virker dette for langhåret? Nej vel? Det er og bliver sund fornuft. Det handler om relationer. Ikke ’stoffer’.
Det betyder ikke at vi ikke skal ha’ betaglukaner i vores mad, men det betyder at set i helhedens udfordrende lys, så er piller en fattig model for at forstå det gode liv. Ud med pillerne, frem med kritikken og ind med ansvaret.

onsdag den 1. maj 2013

Bidød og stop for kemiske stoffer

Idag har EU kommissionen besluttet af stoppe for brugen de næste to år af de såkaldte neonicotinoider, som er mistænkt for at være en væsentligt medvirkende årsag til den uhyggeliget omfattende bidød.

Der har været ført en massiv kamp for at dette skulle lykkes, og det er sket på trods af en massiv lobbyvirksomhed fra kemiens proponenter. I mangel af mulighed for at finde det relevante link gengiver jeg hermed nedenfor en nyhedsmail, som kommer fra organisationen Avaaz idag.

Det kan ikke roses nok, og vi skal være særdeles tilfredse med at det er lykkedes. Men to års frist og i tusindevis af andre fremmede kemikaliers huseren i vores miljø, så er det en ufattelig kamp at få gjort rent efter den absurde fritstilling af kemien som det moderne samfunds frelser. Igår var det nyheden om mikro-plastik, lige nu er det kampen for at forsvare retten til vores gamle frø. Og historierne er endeløse og hver for dig løsrevne og glemmes igen. Vores bud med økologien er at dæmme op og skabe en ny vej fri for skidtet. Vi har i 30 år kæmpet ved at gå forrest med det gode eksempel. Det skal vi blive ved med, og så skal vi være taknemmelige for at der er andre, som tager slåskampen med virksomhederne og kommissionen og regeringerne for at løse de enkeltsående sager. Miljøaktivismen er en uundværlig del af at skabe en fornuftsbaseret sund, økologiske fremtid.

Iøvrigt er bier nogle særdeles følsomme væsner. Når de indtager føde (pollen, nektar) fra planterne, så vil de samtidig optage hvad der er landet af stoffer fra naturen selv og naturfremmede kemiske stoffer som pesticiderne. Selv i uhyre små mængder vil de naturfremmede stoffer forårsage en opkastning af det bierne har samlet i deres honningmave. I bedste fald betyder det spildt arbejde og et lavt stadeudbytte af den eftertragtede honning. I værste fald betyder det at bierne går til og ikke klarer stresset. ikke fordi de direkte dør af giftstofferne, men fordi de er programmerede til at være beskæftigede i en en ren natur.
Bidøden er således ubetinget et bevis på at vores natur har det rigtigt skidt. årsgaerne kna også ligge uden for landbruget, men skidt er det med alt det naturfremmede som hæmningsløst pumpes ud i det globale økosystem.
Uden bier ingen bestøvning ingen frø ingen formering ingen foder til andre dyr ingen udvikling og dermed kollaps af naturøkosystemer. Det er gravalvorligt!
Så tak for pusterummet, gang i økologien og til kamp for fremtidens rene miljø. Fremtiden hænger på museum...
Mailen:
Dear amazing Avaaz community,

We did it -- Europe just banned bee-killing pesticides!! Mega-corporations like Bayer threw everything they had at this, but people-power, science and good governance came out on top!!
Avaaz bee die in, Germany
Bee "die in" at Bayer's headquarters, Cologne
Vanessa Amaral-Rogers from the specialist conservation group Buglife, says:
“It was a close vote, but thanks to a massive mobilisation by Avaaz members, beekeepers, and others, we won! I have no doubt that the floods of phonecalls and emails to ministers, the actions in London, Brussels and Cologne, and the giant petition with 2.6 million signers made this result possible. Thank you Avaaz, and everyone who worked so hard to save bees!”
Bees pollinate two thirds of all our food -- so when scientists noticed that slowly, silently, they were dying at a terrifying rate, Avaaz swung in to action, and we kept on swinging until we won. This week’s victory is the result of two years of flooding ministers with messages, organizing media-grabbing protests with beekeepers, funding opinion polls and much, much more. Here’s how we did it, together:
  • Keeping France strong. In January 2011, 1 million people sign our call to France to uphold its ban on deadly neonicotinoid pesticides. Avaaz members and beekeepers meet the French agriculture minister and fill the airwaves, pressing him to face down fierce industry lobbying and keep the ban, sending a strong signal to other European countries.

Bernie in Brussels
Bernie, the huge inflatable bee, helps deliver our 2.6m strong petition to Brussels
  • Tackling industry head on. Bayer has faced Avaaz and allies protesting at its last three annual meetings. The pesticide giant's managers and investors are welcomed by beekeepers, loud buzzing, and massive banners with our 1 million plus call on them to suspend use of neonicotinoids until scientists reviewed their effect on bees. Avaaz even makes a presentation inside the meeting, but Bayer says 'no'.

  • Making the science count. In January the European Food Safety Agency finds that three pesticides pose unacceptable risks to bees, and we jump in to ensure Europe's politicians respond to their scientific experts. Our new petition quickly grows to 2 million signatures. After many talks with EU decision-makers, Avaaz delivers our call right to the EU HQ in Brussels. Later that same day, the Commission proposes a two-year ban!

March of beekeepers
Beekeepers help deliver our massive petition to Downing Street
  • Seizing our chance. The battle to save the bees heats up in February and March. Across the EU, Avaaz members are ready to respond as all 27 EU countries decide whether to welcome or block the proposal. When farming giants UK and Germany say they won't vote yes, Avaaz publishes public opinion polls showing huge majorities of Brits and Germans in favour of the ban. Avaaz members also send almost half a million emails to EU Agriculture Ministers. Apparently afraid of dealing with citizens rather than industry lobbyists, UK minister Owen Paterson complains of a “cyber-attack”, which journalists turn into a story in our favour! And then comes Bernie -- our 6 metre bee in Brussels -- a powerful visual way to deliver our petition as negotiations enter the final stages. Journalists flock to Bernie, and we hear we've helped get the Spanish ministry to look harder at the science and shift position . But we didn't get the majority we needed to pass the ban.

Bernie in The Independent
Bernie the bee featured in The Independent
  • Turning the red light green. In April the bee-saving proposal is sent to an Appeals Committee, giving us a glimmer of hope if we can switch a few more countries' positions. In the final sprint, Avaaz teams up with groups including Environmental Justice Foundation, Friends of the Earth and Pesticides Action Network, plus beekeepers and famous bee-loving fashion designers to organise an action outside the UK Parliament. In Germany, beekeepers launch their own Avaaz petition to their government, signed by over 150,000 Germans in just two days and delivered in Cologne soon after. More phone calls rain down on ministries in different capitals as Avaaz responds to a last-minute wrecking amendment by Hungary, and positions Bernie the bee again in Brussels. Pesticide companies buy adverts in the airport to catch arriving officials, and take to the airwaves suggesting other measures such as planting wild flowers. But their slick messaging machine is ignored, first Bulgaria then -- the big prize -- Germany switch their stances and this week we win, with over half of EU countries voting for the ban!

It’s been a long haul, to get this win, and it wouldn't have been possible without scientists, specialists, sympathetic officials, beekeepers and our campaign partners. We can be proud of what we've helped to accomplish together.

One strong bees advocate, Paul de Zylva, head of the Pesticides and Pollinators Unit at Friends of the Earth said:
"Thanks to millions of Avaaz members who mobilised online and in the streets. Without a doubt Avaaz's massive petition and creative campaigning helped push this over the edge, complementing our work and that of other NGOs."

It's time to celebrate this breathing space for one of the earth's most precious and important creatures. But the EU ban is only in place for 2 years pending further review. And around the world bees continue to die from the pesticides which weaken and confuse them, as well as from loss of habitat as we plough up and build over the countryside. In Europe and across the world there's lots of work to do to ensure sound science guides our farming and environmental policies. And we're just the community for the job. :)

With hope and happiness,

Ricken, Iain, Joseph, Emily, Alex, Michelle, Aldine, Julien, Anne, Christoph and the rest of the Avaaz team

PS: Let's keep this going -- chip in to ensure we can launch rapid-fire, multi-tactic campaigns on the issues we all care about: https://secure.avaaz.org/en/bees_victory/?rba13

PPS: Many Avaaz campaigns -- like the German beekeeper one this month -- are started by individuals or groups of members. Just click here to see how easy it is to start yours right now: http://www.avaaz.org/en/petition/start_a_petition/?rba13

SOURCES

The bees story, and Avaaz's role, have been mentioned in hundreds of articles. Here's a small selection:

EU bans pesticides over bee fears (Reuters)
http://www.reuters.com/video/2013/04/29/eu-bans-pesticides-over-bee-fears?videoId=242537247&videoChannel=5

Bee-harming pesticides escape proposed European ban (The Guardian)
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/15/bee-harming-pesticides-escape-european-ban

EU says it will push through better bee protections after members disagree over pesticides (Washington Post)
http://www.washingtonpost.com/business/eu-says-it-will-push-through-better-bee-protections-after-members-disagree-over-pesticides/2013/04/29/eea31ecc-b0d4-11e2-9fb1-62de9581c946_story.html

Save the bees: Protesters swarm around Parliament in support of pesticides ban (Mirror)
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/save-bees-protesters-swarm-around-1855996

Historic vote to ban neonicotinoid pesticides blamed for huge decline in bees (The Independent)
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/historic-vote-to-ban-neonicotinoid-pesticides-blamed-for-huge-decline-in-bees-8591807.html

The Battle to ban bee killers (Avaaz Daily Briefing)
http://en.avaaz.org/1326/eu-ban-bee-killing-pesticides-bayer