onsdag den 5. december 2012

Julequiz, tirsdag den 4. decemberHvem kontrollerer økologiske landbrug i Danmark?

Det gør staten.

Da Landsforeningen Økologisk Jordbrug startede i 1981 var noget af det første, at skabe et kontrolsystem og et mærke i foreningens regi. Et solidt politisk lobbyarbejde gjorde imidlertid, at Folketinget vedtog en lov i juni 1987, som ikke alene satte økologien på finansloven men også fik etableret en kontrolordning i statsligt regi. Herefter nedlagde foreningen sit kontrolarbejde.
Økologikontrollen er i dag 25 år senere overordnet reguleret af en forordning i EU. I nogle lande er det private organisationer, der er certificerede til at varetage kontrollen (KRAV i Sverige og Soil Association i UK fx), mens det i Danmark er Naturerhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen.  

Det biodynamiske landbrug er også underlagt den statslige økologi-kontrol, men kontrolleres også af Demeter-forbundet. Demeter-mærket og kontrollen er forbrugerdrevet. Og det gi’r rigtig meget mening, at det er samspillet mellem producenterne og forbrugerne, der er styrende for udvikling af regler og kontrol. Og man kan jo sige at det også er det staten repræsenterer, men dog med den forskel, at den statslige kontrol drives af uafhængige myndigheder, mens demeter-ordningen drives af folk, som har det idealistiske engagement.
Iøvrigt overvåges og drives økologi-området også af Det Økologiske Fødevareråd nedsat af fødevareministeren ikke at forveksle med Det Økologiske Råd, som er et uafhængigt organ der arbejder med økologiske spørgsmål.

Indviklet? Skidt med det. Bare det virker. Bare vi har tillid til det. Og det har vi.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar