lørdag den 22. december 2012

Julequiz, fredag den 21. december

Hvor meget mælk skal der bruges til at fremstille en normal økologisk juleost på 1 kg?

a.     2 liter

b.     4 liter

c.     7 liter

d.     10 liter

e.     14 liter

Ost, sådan en helt normal ost, den består af en del af mælken, som samler sig når man behandler mælken på en special måde. Hvorfor snakke ost (og sild) på årets korteste dage? Jo det har jo den gode grund, at vi har klaret os fint her i Norden om vinteren på trods af kulden og manglende lys det halve af året. Fordi vi har forstået at konservere sæsonernes overskud. Og om sommeren, når græsset sprudler, og køernes yvere er ved at sprænges af frodigheden, så er der blevet malket i mængder, der ikke er blevet drukket i det daglige. Osten er mælkens ’tørstof’ altså fedtet og proteinerne, som er formet i en fast klump efter at vallen, altså mælkens vand med mælkesukker, er skilt fra. Og for at lave et kilo ost skal der ca. 10 liter mælk til - altså er d det rigtige svar. Dermed er der jo også store mængder overskudsprodukt i form af vallen, som skal bruges til ’noget’.

I slutningen af 1800-tallet blev der sat system i landbrugets eksport af smør til England. Og i 1880-erne eksploderede antallet af mejerier – de små andelsmejerier som lå i alle sogne. På mindre end 10 år fik vi en fornem mejerikultur, hvor osten var løsningen på sommerens overskud og mulighed for at intensivere produktionen. Løsningen på mejeriernes store overskud af valle blev i første omgang, at de anskaffe grise til at guffe vallen i sig sammen med tørt gruttet korn. Men det varede ikke længe før løsningen blev at returnere mælkejungerne til bønderne netop med vallen. Her blev den så brugt til at skabe den svineproduktion, som blev grundlaget for den enorme eksport af bacon også til England. Med andre ord så var der en nøje sammenhæng mellem, at landbruget både havde malkekør og grise. Set fra et økologisk synspunkt er det genialt at landbrugets er alsidigt. Det gir’ en optimal udnyttelse af afgrøder, foder, gødningen fra dyrene og altså også returprodukterne fra forarbejdsningsvirksomheden. Sådan havde det altid været på landet. Her blev det blot sat i system med den nye mejeri- og slagteriindustri.

Siden hen er denne fornemme kombination koblet af. Landbrugene har specialiseret sig, og der er absolut ingen fornuftig sammenhæng mere mellem produktion og udnyttelsen i hele kæden. Og resten er historien om det moderne industrilandbrug. Med økologien er det en af de store udfordringer at få vendt udviklingen og genskabt sammenhængen mellem dyrkning, dyrene, landbruget og virksomhederne og endda os der skal spise produkterne..

Her kommer lige et bilede fra en gård nede syd for Napoli i Campania, hvor der er en udbredt produktion af mozerella, som jo også er en ost. Og den bliver lavet af mælk fra bøfler, som er vidunderlige at opleve. Men det er en anden historie..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar